Montessori Felsefesi

Montessori Felsefesi

100 yıl kadar önce genç bir İtalyan kadın eğitimde ‘saygı ve teşvike’ dayalı yepyeni bir yaklaşım geliştirdi.

Bu kadın, Maria Montessori, çocuklarla yaptığın çalışmaların sonucunda, bütün çocukların şaşırtıcı bir potansiyele sahip olarak doğduklarını fark etti. Bu potansiyelin, çocuğun çevresindeki yetişkinler tarafından doğru yönlendirildiğinde üretken bir şekilde gelişebildiğini gördü.

Montessori Yöntemi, çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmesini, bu yolda çocuğun sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirilmesini hedefler.

Çocuğun bağımsızlığını ve özgürlüğünü, anlaşılabilir ve uygulanabilir kurallar, sınırlar ve sorumluluklar içerisinde destekler, süreci yaşamasına izin verir. Kendim yapabilirim duygusunu hissettirir, pekiştirir. Ona hayat boyu yardımcı olacak iyi çalışma alışkanlıkları ve sorumluluk duygusu kazandırır.