• Müzik • Dans ve Halk Oyunları • Jimnastik • Satranç • Felsefe •

Müzik


Müzik etkinliğimizi eğlenceli bir müzik ve hareket programı olan Kindermusik ile (www.kindermusik.com) (instagram.com/moonkidsistanbul) gerçekleştiriyoruz.

İngilizce olan bu program 0-6 yaş aralığında her gelişim seviyesindeki çocuğun hayatında müziğin önemini temel almaktadır. Programın amacı 0-6 yaş okul öncesi çocukların zihinsel, fiziksel, bilişsel ve duygusal yetilerinin müzik yoluyla gelişmesini ve performanslarını tümüyle kullanmalarını sağlamaktır.

Orrf, Suzuki gibi evrensel müzik eğitim yaklaşımlarından da örneklerin yer aldığı ve grup olarak yapılan derslerimizle;

– Çocukların erken dil gelişimi ile okuma yazma yetisi kazanmaları,
– Mantık, muhakeme, algı ve matematik yeteneklerinin gelişmesi,
– Oto-kontrol yetisinin artması,
– Müzik ve sanat sevgisi edinmeleri hedeflenir.

Dans ve Halk Oyunları


Dans ve halk oyunları etkinliğiyle, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel olarak gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Dans hareketleri, kasların çalışması ve uzamasını, kas – iskelet yapısının düzgün gelişmesini etkiler.

Öğrenme ve dikkat becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir aktivite olan dans ile çocuğun öz güvenini ve duygusal gelişimini destekliyor, sorumluluk, disiplin ve takım çalışması becerileri kazanmasına katkı sağlıyoruz.

Jimnastik


Jimnastik etkinliğimiz ile çocukların eklem ve kas yapısının kolay şekillenebilir olmasını zamanında ve doğru değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Her spor branşı belli oranda denge, esneklik, kuvvet, koordinasyon, sürat, çeviklik, dinamizim ve dayanıklılık gibi temel motorik özellikleri içerir. Jimnastik, bu motorik özelliklerin tamamının gelişimini sağlayan temel branştır.

Küçük yaşta spora jimnastikle başlayan çocuklar diğer branşlara yöneldiklerinde, jimnastik sporundan kazandıkları temel motorik özelliklerin avantajlarını gördükleri, daha hızlı gelişim ve uyum gösterdikleri bilinmektedir.

 

Felsefe


“Bütün çocuklar filozoftur, ama çok azı öyle kalır.”

Çocukların doğasında varolan sorgulama, merak etme, yaratıcı düşünme gibi becerilerin kaybolmadan geliştirilmesi yolunda P4C Türkiye Felsefe Topluluğuyla birlikte ilerliyoruz.

Çocuklar için felsefe programında filozoflardan, felsefe tarihinden bahsedilmez. Çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video vb.) etrafında bir araya toplanırlar. Bu uyaran karşısında düşünmeye, soru sormaya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Bu pedagojinin faydalarının başında çocukların bilişsel ve matematiksel becerilerinin gelişmesi, okuduğunu anlaması, kendini ifade etmesi ve özgüvenlerinin artması sayılabilir. Ayrıca eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi öğrenen çocuklar, iyi soru sora bilme mantık hatalarını tanıyabilme, empati kurabilme özelliklerini kazanırlar. Çocuklarımızla düzenli olarak “Çocuklarla Felsefe” çalışmalarını yürüten P4C Türkiye grubunun değerli uzmanlarıyla zaman zaman anne ve babalarımız için “Ebeveynler İçin Felsefe” etkinliği de yapıyoruz. Bu etkinlikte, “evde çocuklarınızla iletişim kurarken, onları düşünmeye ve soru sormaya teşvik etme yolları nedir?” “Birlikte kitap okurken, yürüyüş yaparken, film izlerken gibi durumları nasıl daha verimli hale getirebiliriz?” temelindeki konuları birlikte düşünüp değerlendiriyoruz.

Satranç


Yüzyıllardır “Kralların oyunu, oyunların kralı” olarak bilinen satranç derslerimizle, çocuklarımızın duygusal ve mantıksal gelişimlerini farklı bir pencere açarak desteklemeyi amaçlıyoruz.